Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Podzámok (Podbranč) - Evanjelická zvonica
Lokalita
obec Podbranč, okres Senica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Stojí na mieste staršej drevenej zvonice zo 17. storočia s kamennými základmi, ktorá vyhorela v roku 1663. Dodnes zachovanú zvonicu postavili niekedy po roku 1848. Obnovili ju začiatkom 20. storočia, kedy bola v havarijnom stave. Zvon sa nezachoval, pretože na začiatku prvej svetovej vojny ho zrekvirovali pre zbrojný priemysel. V roku 1915 sa Podzámčania iba smutne pozerali na jeho zhadzovanie a nakladanie na konský povoz. Odviezli ho na železničnú stanicu do Senice. [1]
 

Veriaci usporiadali po vojne zbierku na nový zvon. Prispeli na ňu aj v Amerike žijúci rodáci. Zvon slávnostne umiestnili na zvonicu a posvätili 30. augusta 1920. Hodinové vyzváňanie 9. mája 1945 oznámilo všetkým koniec druhej svetovej vojny. Zvon slúžil vyše 60 rokov. Odprevádzal zomierajúcich, oznamoval sviatky a významné udalosti. Nevedno z akej príčiny napokon praskol. Veriaci opäť usporiadali zbierku na nový zvon. Bolo rozhodnuté poškodený 65 kilogramový zvon roztaviť a z neho odliať nový 90 kilogramový. Zvon odliala firma ELMONT z Liptova. V jeho strede po obvode je reliéfny nápis: SLÁVA BOHU NA VÝSOSTIACH A NA ZEMI POKOJ ĽUĎOM DOBREJ VȎLE. Slávnosť vysviacky sa uskutočnila v Podzámku 21. decembra 2008. Senior Juraj Ševčík zo Senice posvätil zvon za účasti evanjelických veriacich celého Podbranča. [2]
 

Ide o mohutnú hranolovú stavbu s dvojstupňovou stanovou strechou. Fasády sú hladké.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Ku zvonici vedie od lokality Studničky len serpentínový, uzučký v tráve vychodený chodník, po ktorom každý deň strminou stúpa zvonár, aby rozozvučal zvon. [3]
Poznámky
[1] MINĎÁŠ, Miroslav a kolektív: Podbranč, dejiny obce . Podbranč: Obecný úrad, 2011. s. 92.
[2] MINĎÁŠ, Miroslav a kolektív: Podbranč, dejiny obce. s. 92.
Bibliografia
www.podbranc.sk
GPS
48.734043, 17.465179
48°44'02.6"N 17°27'54.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk