Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pohorelá - Kostol Sedembolestnej Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pohorelá, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1762 (1768). Po požiari v roku 1883 bol obnovený. Interiér renovovali v roku 1906, exteriér v roku 1926. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovo zakončeným presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté pruskou klenbou, sakristia hrebienkovou krížovou klenbou, v lodi je rovný strop. Nad vstupom je murovaná empora s luiséznymi festónmi na parapete. Fasády člení lizénové rámovanie. Veža je zakončená ihlanom. [1]
 

Hlavný oltár je novogotický, s obrazom sv. Štefana, olej na plátne od Vojtecha Klimkoviča z roku 1855. Oltár pochádza zo začiatku 20. storočia. Zdobia ho sochy sv. Alžbety Uhorskej a sv. Imricha. [2] Bočný oltár Piety a kazateľnica sú novogotické z konca 19. storočia. [3] V presbytériu je umelecky vyrezávaná neogotická lavica bulharského cára Ferdinanda Coburga. Má sedem polí pre sedem osôb. Nad stredným poľom je umiestnený erb rodiny Coburgovcov. Kostol má starokresťanské smerovanie v priestore. Veža je na západnej strane kostola, hlavný oltár je na východnej. Na chóre je dvojmanuálový organ zn. Rieger. Organ daroval okolo roku 1910 Ferdinand Coburg. [4]
 

Kostol bol dostavaný roku 1768 zo základiny grófa Štefana II. Koháryho (1649 – 1731). Stavať ho začal Ignác II. Koháry. (1726 - 1777). 5. apríla 1883 prepukol v obci veľký požiar. Zničil skoro celú dedinu. Výrazne poškodený bol aj kostol. [5]
 

Sakrálny objekt bol pôvodne zasvätený sv. Štefanovi, uhorskému kráľovi. V roku 1964 bol konsekrovaný a bolo zmenené patrocínium na Sedembolestnú Pannu Máriu. [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 495.
[2] https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_Sedembolestnej_Panny_Márie_(Pohorelá) (29.1.2018)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 495.
[4 - 6] https://sk.wikipedia.org/wiki/Kostol_Sedembolestnej_Panny_Márie_(Pohorelá) (29.1.2018)
Bibliografia
www.pohorela.sk
GPS
48.864814, 20.019621
48°51'53.3"N 20°01'10.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk