Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pohorelská Maša (Pohorelá) - Kostol sv. Filipa apoštola
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pohorelá, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z roku 1903 postavený v historizujúcom secesnom slohu, inšpirovanom pseudorománskou a pseudogotickou architektúrou. Ide o jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou, zakončenou ihlanom so štítkami. Interiér je zaklenutý českou plackou, lunetou a náznakom sieťovej klenby. [1] Fasády sú členené dekoratívnymi opornými piliermi s pultovými strieškami.
 

Kostol bol postavený zo základiny Filipa Coburga, aby robotníci nemuseli chodiť do vzdialenejších chrámov. Sakrálny objekt vznikol na mieste starého, ešte dreveného coburgovského kaštieľa. Filip Coburg so svojou suitou ho rád navštevoval každú nedeľu, keď sa tu zdržiaval. V roku 1903 bol kostol zasvätený rožňavským biskupom Ivankovičom svätému Filipovi. Počas vysviacky bol prítomný Filip Coburg so svojou rodinou, synom Leopoldom, dcérou Dorotou a s mnohými významnými hosťami. Vtedy do kostola mohol vstúpiť len ten, kto sa preukázal pozvánkou, nakoľko okrem šľachty boli prítomní ľudia z celého Horehronia. [2]
 

Kostol navštevovali všetci Coburgovci pri svojich návštevách Horehronia, vrátane bulharského cára Ferdinanda I.. V lete v roku 1911 sa v kostole konala birmovka jeho obidvoch dcér - princezien Jevdokije-Eudoxie a Nadeždy - a princa Cyrila. [3]
 

Kostol pozostáva z jednej klenutej lode. Sanktuárium je oddelené zvýšením o jeden stupeň. V interiéri sa nachádza hlavný oltár, s olejovým obrazom sv. Filipa. Na ľavej strane je lavica, ktorá bola vyhradená výlučne len pre rodinu Coburgov. Všetko príslušenstvo k bohoslužbám a obradom bolo zaobstarané prvým patronátom. Okná sú vyplnené farebným sklom. Na zvonicu, ktorá je bezprostredne spojená s chrámom, sa vchádza z ľavej vonkajšej strany. Schodište vedie na chór s organom, odtiaľ pokračuje k zvonu. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 495.
[2 - 4] www.pohorela.sk (29.1.2018)
Bibliografia
www.pohorela.sk
GPS
48.843478, 20.035221
48°50'36.5"N 20°02'06.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk