Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poľany - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Poľany, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v rokoch 1794 – 1802. Renovovali ho v roku 1885. Sakrálna stavba typu gréckokatolíckych východoslovenských kostolov, projektovaných stavebnou kanceláriou z tereziánskych čias. Je to jednoloďový priestor so segmentovým zakončením presbytéria, pri prvom klenbovom poli rozšírený na oboch stranách malými bočnými kaplnkami na spôsob transeptu. Veža je vstavaná. Fasády sú hladké. [1]
 

Hlavný oltár s ikonostasom pochádza z druhej polovice 18. storočia. Bočný oltár je klasicistický z konca 18. storočia s obrazom Snímanie z kríža. Kazateľnica je klasicistická z konca 18. storočia s obrazmi evanjelistov a Krista so Samaritánkou. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 497.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 497.
Bibliografia
www.obecpolany.sk
GPS
48.469881, 21.996161
48°28'11.6"N 21°59'46.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk