Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poľany - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Iný názov
Polany
Lokalita
obec Poľany, okres Trebišov, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1823. Renovovaný bol v roku 1898 a potom 1928. Je to polkruhovo zakončený jednoloďový sakrálny priestor s rovným stropom. Murovaný chór sa arkádovite otvára do lode. Predstavaná veža a fasády sú členené lizénami. Nad portálom je letopočet datujúci stavbu. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 497.
Bibliografia
www.obecpolany.sk
GPS
48.468232, 21.986062
48°28'05.6"N 21°59'09.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk