Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poliakovce - Kostol sv. Alžbety
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Poľakovce
Lokalita
obec Poliakovce, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1830. Obnovený bol v roku 1901. Jednoloďová stavba s predĺženým polkruhovým presbytériom a silnou hranolovou vežou na západnom priečelí, krytá pruskými klenbami, na ktorých sú štukové ornamenty. Fasády sú členené pilastrami a podstrešnou rímsou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je zväčša z 20. storočia. Kazateľnica v rustikalizovanom klasicistickom slohu je murovaná, na parapete s nástennými maľbami, predstavujúcimi štyroch evanjelistov, z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Kostol má novú strechu.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 497.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 497.
GPS
49.253195, 21.406356
49°15'11.5"N 21°24'22.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk