Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Polichno - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Polichno, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol z roku 1788. Zväčšili ho v rokoch 1870 – 1871. Renovovaný bol v roku 1935. Je to sieňová stavba s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté konchou a rovným stropom. Fasáda je hladká. Veža je zastrešená zvonovitou prilbou. [1] Kostol je dlhý 16 metrov a široký 7,5 metra. Veža je vysoká 19 metrov a v nej sú tri malé zvony (168, 95, 59 kg). [2]
 

Klasicistický oltár pochádza z roku 1899, uprostred obraz Krista so Samaritánkou od Ľudovíta Kubányiho. Kazateľnica je čiastočne klasicistická z konca 18. storočia a čiastočne z konca 19. storočia. [3]
 

O prvom drevenom evanjelickom kostole v Polichne nie sú žiadne archívne dokumenty. Sakrálny objekt bol rozobratý a zbúraný v roku 1685. Druhý evanjelický kostol bol postavený za úradovania ev. farára Andreja Columbiho v roku 1688 nad obcou pri cintoríne (na tarate). Objekt v druhej polovici 18. storočia schátral (údajne vyhorel). [4]
 

Dnešný kostol vznikol za pôsobenia Adama Petiana. Veža bola pristavaná v roku 1813. 21. mája 1854 pri požiari obce Polichno vyhorel, rozliali sa aj tri zvony na veži. Kostol bol opravený v roku 1857 (prikrytý črepom), vežu obnovili v roku 1858. Z troch rozliatych zvonov sa ulial jeden. Nápis na zvone: “Z ohne byl jsem v peci ohni, hlas múj srdce lidské pohni!” (bol najväčší 3 centy vážiaci). V roku 1858 boli nadobudnuté ešte dva nové zvony. [5]
 

Namaľovanie oltárneho obrazu sprostredkoval Pavel Slančík ev. farár u Jozefa Božetecha Klemensa. Ten namaľoval obraz Krista pri studni Jakubovej. V roku 1875 začal Klemensov obraz podliehať skaze. Bol nahradený novým obrazom s rovnakou tematikou, ktorý namaľoval Ľudovít Kubányi (1855 - 1912, maliar syn farára z Dolných Strhár). [6]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Polichno - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 6/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 497.
[2] www.polichno.sk (28.6.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 497.
[4 - 6] www.polichno.sk (28.6.2016)
Bibliografia
www.polichno.sk
GPS
48.406211, 19.496642
48°24'22.4"N 19°29'47.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk