Ľudová architektúra   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Polichno - pamiatková zóna
Lokalita
obec Polichno, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Polichno je potočná dedina, ktorej ľudová kultúra patrí podľa Etnografického atlasu Slovenska do stredoslovenskej nížinnej oblasti. Zástavba z prelomu 19. a 20. storočia po oboch stranách potoka je radená pozdĺžnou osou kolmo na os cesty. Trojpriestorové murované domy na podmurovkách s radením od ulice izba – pitvor – komora pôvodne pokrývali charakteristickou malebnou krytinou z ražnej slamy. Staršia literatúra uvádza tradíciu zrubových dvojpriestorových domov s pitvorom a pecou v izbe. K omazanému a obielenému domu je pristavaná maštaľ a šopa. Dom spolu s hospodárskymi staviskami kryla spoločná strecha. Mladšie murované stavby vychádzali z pôvodnej tradície a tvoria ich dvoj a trojpriestorové domy s radením izba – pitvor – komora alebo izba – pitvor – izba. Hospodárske časti – maštaľ, chlievy a kôlňa nadväzujú na obytnú časť a kryje ich spoločná strecha. Dvojosové fasády ukončujú trojuholníkové štíty oddelené ostreším s obdĺžnikovými otvormi do podkrovia a geometrickou výzdobou niekedy doplnenou nadpisom. Druhým typom ukončenia uličnej fasády je forma vysokej podlomenice s nízkym dreveným štítom. Domy majú otvorené podstenia s drevenými alebo murovanými stĺpmi, ktoré sa niekde nachádzajú aj v priečelí a podopierajú predsunuté podlomenice alebo valby. Podstenia čiastočne uzatvára kamenný, drevený alebo kovový parapet. [1]
 

Zachovaný charakteristický typ zástavby v nenarušenom krajinnom prostredí je od roku 1996 chránený ako pamiatková zóna. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav domov je dobrý.
Prístup
Dedina leží v plytkej doline Polichnianskeho potoka v Krupinskej vrchovine medzi Lučencom a Veľkým Krtíšom.
Poznámky
[1] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. Bratislava: DAJAMA, 2008. s. 81.
[2] DVOŘÁKOVÁ, Viera: Ľudová architektúra. s. 81.
Bibliografia
www.polichno.sk
GPS
48.404945, 19.497622
48°024'17.8"N 19°029'51.4"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk