Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poľný Kesov - Kostol Krista Kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Poľný Kesov, okres Nitra, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
V jadre je to stará baroková sýpka, ktorú v roku 1940 prestavali na kostol. Ide o sieňový priestor s rovným uzáverom, s pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskou klenbou s medziklenbovými pásmi, ktorá dosadá na hlavice pilastrov. [1] Fasády sú hladké. Veža je krytá ihlancom.
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 498.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 498.
Bibliografia
www.polnykesov.eu
GPS
48.166374, 18.065860
48°09'59.0"N 18°03'57.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk