Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Polom (Hnúšťa) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hnúšťa, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neoklasicistický kostol postavený v rokoch 1867 – 1868. Sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom, pristavanou sakristiou na severnej strane uzáveru a s predstavanou vežou. Loď je zaklenutá pruskými klenbami. Na východnej strane lode je murovaný chór. Fasády sú hladké, v priečelí štukové lizény. [1] Veža je zakončená ihlanom.
 

Oltár je neoklasicistický z čias stavby kostola. Ostatné zariadenie pochádza z 19. a 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 498.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 498.
Bibliografia
www.hnusta.sk
GPS
48.604294, 19.990709
48°36'15.5"N 19°59'26.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk