Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Polomka - Kaplnka sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Polomka, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická kaplnka postavená v roku 1828. Renovovaná bola v roku 1928 a 1938. Menší murovaný objekt obdĺžnikového pôdorysu s polkruhovým oltárnym uzáverom. Interiér má rovný strop. Priečelie členené pilastrami je zakončené segmentovým štítom, v ktorom sa nachádza nika s plastikou svätca. [1]
 

V kaplnke je socha sv. Jána Nepomuckého, ľudová drevorezba z 19. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 499.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 499.
Bibliografia
www.polomka.sk
GPS
48.852564, 19.856736
48°51'09.2"N 19°51'24.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk