Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Polomka - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Polomka, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol postavený v roku 1666. Obnovený bol v rokoch 1712 – 1715. Prestavali ho v roku 1922. Prvá stavba sa spomína v roku 1669, keď dostala novú klenbu a prístavby. Ide o trojloďový priestor s polygonálnym ukončením presbytéria, severnou sakristiou a predstavanou vežou na západnej strane. Interiér okrem novej sakristie z roku 1941 je zaklenutý krížovými hrebienkovými klenbami. Polkruhové arkády s archivoltou dosadajúcou na mohutné kamenné stĺpy oddeľujú lode. Na západnej strane je murovaný chór. Výmaľba kostola pochádza z roku 1948 od Z. Básthyho. Veža je zakončená zvonovitou prilbou. Hladké fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami a opornými piliermi. Okolo kostola je obranný múr so strieľňami. [1] Vstup do areálu je riešený ako zvonica v hornej časti drevená, ktorá je súčasťou obranného múru.
 

Hlavný oltár sv. Jána Krstiteľa je barokový z druhej polovice 18. storočia s novším obrazom svätca z konca 19. storočia. Kazateľnica je ranobaroková z druhej polovice 17. storočia, polychrómovaná s bohato rozvinutou akantovou a ušnicovou ornamentikou a štyrmi plastikami na parapete. Kovová krstiteľnica pochádza z druhej polovice 18. storočia. Organová skriňa s luiséznou ornamentikou je z čias okolo roku 1800. [2]
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza monštranciu s rokajovou ornamentikou z roku 1742, relikviár z konca 18. storočia a kovový pacifikál datovaný 1667. V komore sakristie spomína drevorezbu Vzkriesenie, barokovú ľudovú prácu z druhej polovice 18. storočia, krucifix zo začiatku 17. storočia a epitafový obraz sv. Trojice s nápisom a datovaním 1676. [3]
 

Barokový kostol dal v roku 1666 postaviť uhorský palatín gróf František Wesselényi. Po jeho smrti v stavbe pokračovala jeho manželka Mária Széchy. Kostol dokončili v roku 1669 a na sviatok sv. Michala archanjela 29. septembra bol kostol slávnostne posvätený opátom Izoksányim za asistencie spišských kanonikov a zasvätený úcte Narodenia sv. Jána Krstiteľa. Po neustále sa opakujúcich protihabsburských povstaniach a prebehajúcich iných nepokojoch bol kostol v roku 1702 opevnený múrom, ktorý bol vybavený strieľňami. V časoch nebezpečenstva sa obyvateľstvo schovávalo za múrmi opevnenia. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 499.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 499.
[4] https://polomka.fara.sk/ (23.8.2020)
Bibliografia
www.polomka.sk
GPS
48.854156, 19.858175
48°51'15.0"N 19°51'29.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk