Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána
Lokalita
obec Košice, okres Košice, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka Nanebovstúpenia Pána pochádza z roku 1896 a bola postavená na bývalom cintoríne, kríž stojaci pred ňou je o rok starší. Kaplnka aj kríž boli postavené za finančnej pomoci Jána Timka a jeho manželky Márie Slezákovej. Podľa kanonickej vizitácie v roku 1810 kríž už na tomto mieste stál predtým a dali ho postaviť bezdetní manželia. V knihe omšových fundácií sú od roku 1836 zaznamenané viaceré finančné príspevky od Jána Timka a jedna z nich je práve určená pre kaplnku. Od postavenia kaplnky sa zaviedla tradícia, že na nedeľu po sviatku Nanebovstúpenia Pána sa v nej slúžila omša. V 70. rokoch 20. storočia sa odpredali pozemky starého cintorína a kaplnka sa dostala do vlastníctva štátu a neskôr obce. Pod tlakom komunistického režimu sa postupne prestala kaplnka používať a začala chátrať. [1]
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je veľmi zlý. Chátra!
Prístup
Stojí v juhovýchodnej časti obce.
Fotogaléria
Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014Poľov - Kaplnka Nanebovstúpenia Pána foto © Viliam Mazanec 9/2014
Poznámky
[1] www.farnostpolov.sk (25.9.2014)
Bibliografia
www.polov.sk
GPS
48.662847, 21.196223
48°39'46.2"N 21°11'46.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk