Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poltár - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Poltár, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1791. Pozdĺžna jednoloďová stavba so segmentovým uzáverom, zaklenutá pruskými klenbami. V priečelí stojí predstavaná veža s barokizujúcou kupolovou strechou. [1] Fasády sú hladké.
 

Oltár typu oltárov s kazateľnicou je rokokový, zdobený rokajom. Nový oltárny obraz Krista v Getsemanskej záhrade je z čias okolo roku 1900. Na drevenej protestantskej empore je sekundárne umiestnený obraz evanjelistu, maľba na dreve z 18. storočia. Pod emporou je nápisová tabuľa z roku 1791 vzťahujúca sa na stavbu. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza neskororenesančný kalich z roku 1651. Zvon je z roku 1669. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 500.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 500.
Bibliografia
www.poltar.sk
GPS
48.434150, 19.795869
48°26'02.9"N 19°47'45.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk