Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
polychrómia
mnohofarebnosť
 


 www.pamiatkynaslovensku.sk