Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
polygonálny
mnohostranný, mnohouholný
 


 www.pamiatkynaslovensku.sk