Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pondelok (Hrnčiarska Ves) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Hrnčiarska Ves, okres Poltár, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kostol postavený v roku 1630. Rozšírený bol v rokoch 1695 – 1697. Renovovali ho v roku 1867. Ide o pozdĺžny interiér zaklenutý dvoma poľami pruskej a troma poľami krížovej klenby, oddelenými medzipásmi. Najstaršie jadro stavby tvorí veža na západnej strane objektu a obvodové múry prvých dvoch klenbových polí. Fasády sú hladké, nečlenené. Veža má drevenú ochodzu, zastrešenú štíhlym ihlancom. [1]
 

Oltár je novoklasicistický, postavený v roku 1886 L. Pittom z Rimavskej Soboty s obrazom Premenenia Pána (podľa Rafaela) od R. Fugerta. Kazateľnica je drevená, baroková z druhej polovice 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza barokový kalich z roku 1731. Zvony na veži sú z roku 1766, 1798, 1822 a dva z roku 1927, uliate B. Stephanidesom a M. Heidenbergerom z Lučenca. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Hrnčiarska Ves vznikla v roku 1964 spojením obcí Pondelok, Veľká Suchá a Maštinec. [3]
Fotogaléria
Pondelok (Hrnčiarska Ves) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2020Pondelok (Hrnčiarska Ves) - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 8/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 501.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 501.
[3] www.hrnciarskaves.sk (26.1.2017)
GPS
48.433111, 19.859748
48°25'59.2"N 19°51'35.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk