Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poniky - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Poniky, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1784 ako tolerančný bez veže. Doplnený vežou bol v roku 1868. Sakrálny objekt v roku 1884 prebudovali v novogotickom slohu. Je to pozdĺžna sieňová stavba s polygonálnym oltárnym uzáverom, transeptom a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté lunetovou rebrovou klenbou a tromi poľami krížovej rebrovej klenby. Od druhého klenbového poľa hlavného priestoru obiehajú protestantské empory s neogotickým zábradlím, spočívajúce na mohutných stĺpoch, do ktorých sa zbiehajú klenby. [1] Fasády sú hladké, členené iba opornými piliermi a lomenými novogotickými oknami. Veža so skosenými hranami je zastrešená zvonovitou prilbou s laternou.
 

Vnútorné zariadenie je novogotické z čias prestavby kostola. [2] Neogotický oltár má obraz žehnajúceho Krista.
 

Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza dva svietniky zo začiatku 19. storočia v podobe postáv baníkov. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Poniky - cesta ku kostolu foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - cesta ku kostolu foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Evanjelický kostol foto © Jana Lacková 6/2020
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 502.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 502.
Bibliografia
www.poniky.sk
GPS
48.710208, 19.288270
48°42'36.8"N 19°17'17.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk