Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Poniky, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V roku 1310 ostrihomský arcibiskup Tomáš Bakócz dovolil postaviť kostol ku cti sv. Jána Evanjelistu na majetku Petra a Tomáša, synov magistra Filipa Donča zo Zvolena, spolu s cintorínom. Kostol bol postavený v ranogotickom sloha asi v roku 1323. Obsahuje komplex vzácnych nástenných malieb z obdobia rokov 1380 - 1415, kedy prebehla najrozsiahlejšia a najvýznamnejšia výmaľba kostola. [1]
 

O zmene patrocínia kostola nie sú žiadne písomné pramene, a preto nie je možné zatiaľ s určitosťou dokázať, kedy kostol nadobudol patrocínium sv. Františka Assiského. Faktom je, že v roku 1325 sa v ňom konala kapitula ľupčianskych františkánov a na freskách kostola sú silno badateľné františkánske motívy (výzdoba prebiehala v dvoch hlavných etapách – okolo roku 1380 a v roku 1415). Maľby sú vytvorené technikou fresco-secco (tempera), predpokladá sa vplyv českej knižnej a tabuľovej maľby. Neskôr (1512) bola dostavaná bočná kaplnka a nižšia márnica. V roku 1663 Poniky i kostol po tureckom nájazde vyhoreli. [2]
 

Najčiernejším dňom v ponických dejinách bol 6. január 1678, kedy Turci úplne vyplienili mestečko a jeho obyvateľstvo, ktoré prežilo, prevažne odviedli do otroctva. V období reformácie kostol patril striedavo evanjelikom a katolíkom. Od roku 1709 kostol definitívne získava späť katolícka cirkev. V rokoch 1752 - 1764 bol interiér kostola upravený v barokovom slohu a v neskoršom období bola na barokovej klenbe vytvorená zaujímavá asymetrická kompozícia malieb v retardovanom rokokovom štýle. Vnútorné zariadenie bolo barokové. Ďalšie úpravy v interiéri kostola prebehli v roku 1822 a 1895 (neogotické a romantické doplnky). [3]
 

V interiéri kostole sa nachádza gotický hlavný oltár z roku 1512, v ktorého arche sa nachádza ikona Ukrižovaného zo San Damiana, ktorú vyhotovil náš brat Róbert M. Žilka. Nahradila tak tri pôvodné neskorogotické plastiky, ktoré boli z oltára ukradnuté. Nachádza sa tu i pieskovcová neskorogotická krstiteľnica z roku 1626 a patronátne lavice s monogramami ponických mešťanov. [4]
 

Vedľa kostola stojí drevená zvonica.

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

K radikálnemu zásahu do celého vzhľadu kostola došlo po objavení stredovekých gotických fresiek v interiéri. V rokoch 1971 - 1991 došlo k úplnému odhaleniu a obnoveniu fresiek i k celkovej regotizácii kostola a obnoveniu jeho pôvodného vzhľadu. Úplne bol odstránený barokový vzhľad kostola i s jeho vnútorným zariadením, bola zborená klenba i murovaný chór a znovu sa prerazili pôvodné gotické okná. Pri rekonštrukcii kostola sa významným spôsobom podieľali aj pracovníci niekdajšieho JRD Poniky. V súčasnosti vzhľad kostola ponúka návštevníkovi bohatý kultúrny, ale predovšetkým duchovný zážitok z obdivu fresiek v ich plnej kráse, ako sa cez stáročia dokázali zachovať. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí na návrší nad obcou.
Fotogaléria
Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020Poniky - Kostol sv. Františka z Assisi foto © Jana Lacková 6/2020
Poznámky
[1 – 5] http://kapucini.sk/poniky/historia/#kostol-sv-frantiska-z-assisi (17.6.2020)
Bibliografia
www.poniky.sk
GPS
48.708981, 19.290090
48°42'32.3"N 19°17'24.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk