Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Popudinské Močidľany - Kostol sv. Šimona a Júdu
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Popudinské Močidľany, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1802. [1] Pôvodne to bol jednoloďový sakrálny objekt s polygonálnym uzáverom presbytéria a vstavanou vežou, zaklenutý valenou klenbou. V priestore pod vežou sú pruské klenby. Fasáda je členená segmentovo zakončenými oknami. Priečelie má na nároží lizény. [2]
 

Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne asymetrické dvojlodie, pozostávajúce z hlavnej lode a z bočnej novodobej dvojposchodovej pristavenej lode, ktorá kapacitne zväčšuje priestor kostola. [3]
 

Hlavnému oltáru dominuje ústredný obraz patrónov kostola - sv. Šimona a Júdu, s malými soškami Božského Srdca Ježišovho a Panny Márie v postranných nikách. Oltár je novodobý, vysvätený v roku 2008. Steny hlavnej lode majú iluzívnu výtvarnú výzdobu. Na čele prízemia bočnej lode sa nachádza oltárik Panny Márie. Celý mobiliár kostola je novodobý, len pod kobercami je v rozsahu pôvodného kostola zachovaná historická kamenná dlažba. Pod chórom kostola je umiestnená umelá jaskyňa so sochou Lurdskej Panny Márie.
 

Vo veži kostola sa nachádzajú dva zvony. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2010 bola zrekonštruovaná strecha kostola a položená nová strešná krytina. V tom istom roku boli z blízkosti kostola z bezpečnostných dôvodov odstránené tri kusy vzrastlých platanov, ktoré je možné vidieť už iba na fotografiách a maliarskom vyobrazení od autorky Mgr. Jany Šteflíkovej. [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v močidlanskej časti obce.
Poznámky
[1] www.popudinskemocidlany.sk (10.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 524.
[3 - 5] www.popudinskemocidlany.sk (10.10.2016)
GPS
48.780777, 17.222868
48°46'50.8"N 17°13'22.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk