Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Popudinské Močidľany - Kostol sv. Štefana kráľa
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Popudinské Močidľany, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Stavba kostola bola dokončená v roku 1831. [1] Barokovo-klasicistický jednoloďový pozdĺžny kostol s polygonálnym oltárnym uzáverom a predstavanou vežou, zaklenutý valenou klenbou. Veža je zaklenutá českou plackou a zastrešená ihlancom. Fasáda je členená segmentovo zakončenými oknami. [2]
 

Dispozične kostol predstavuje pozdĺžne jednolodie s rozšírením, ktoré sa v exteriéri prejavuje ako krátka priečna loď, na ktorú nadväzuje svätyňa s polygonálnym uzáverom. [3]
 

Ústredným bodom kostola je hlavný oltár pochádzajúci z roku 1930. Drevená oltárna architektúra pozostáva z menzy, predely so svätostánkom a ústredným reliéfnym výjavom sv. Štefana kráľa odovzdávajúceho kráľovskú korunu Márii - patrónke Uhorska. Po stranách oltára sú novodobé vitrážne okná zobrazujúce sv. Cyrila a Metoda. V kostole sa nachádza kaplnka blahoslavenej sestry Zdenky. Mobiliár kostola je novodobý. Na stenách je súbor drevených reliéfnych zastavení krížovej cesty pochádzajúcej od rezbára Ladislava Repku z Rajca, ktorá bola vyhotovená v roku 2006. Vo veži kostola sú dva zvony, jeden z roku 1899, druhý barokový z roku 1744, ktorý je zároveň najstarším prvkom kostola. Táto dominanta obce bola takisto zväčnená maliarskym štetcom autorky Mgr. Jany Šteflíkovej. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V predchádzajúcich niekoľkých rokoch prešiel kostol rozsiahlymi rekonštrukčnými prácami (výmena strešnej krytiny, okien, oprava fasády a interiéru a pod.). [5]

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v popudinskej časti obce.
Poznámky
[1] www.popudinskemocidlany.sk (10.10.2016)
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 524.
[3 - 5] www.popudinskemocidlany.sk (10.10.2016)
GPS
48.788504, 17.217973
48°47'18.6"N 17°13'04.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk