Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Popudinské Močidľany - Kríž pri kostole
Lokalita
obec Popudinské Močidľany, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Kamenný kríž z roku 1904. Pozostáva zo sokla, hranolového nadstavca a samotného kríža. Na kríži je korpus ukrižovaného Krista, na drieku sa nachádza malá plastika Panny Márie. Na čelnej strane nadstavca je vložená tabuľa s textom: „BRATIA! KTOŽE NÁS ODLÚČI OD LÁSKY KRISTOVEJ? POSTAVIŤ DALI NÁBOŽNÍ OBČANIA POPUDIN. ZAKLADATELIA MANŽELIA JÁN A ANNA ŽÚRKOVÝCH ROKU PÁNA 1904.“ NA soklovej časti je pripevnená čierna kamenná tabuľa venovaná občanom padlých v druhej svetovej vojne. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vedľa kostola v časti obce Popudiny.
Poznámky
[1] www.popudinskemocidlany.sk (10.10.2016)www.pamiatkynaslovensku.sk