Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Popudinské Močidľany - Pomník padlým v 1. svetovej vojne
Lokalita
obec Popudinské Močidľany, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Pomník pozostáva zo súsošia Krista a kľačiaceho vojaka umiestneného na jednoduchom podstavci. Na čelnej strane podstavca je vložená čierna kamenná tabuľa s nápisom: „K ÚCTE PAMIATKY PADLÝCH VO SVETOVEJ VÁLKE 1914 – 1918 VENUJÚ SPOLUOBČANIA“. Po nápisom sa nachádza zoznam všetkých padlých občanov obce. V minulosti sa pri menách nachádzali aj fotografie. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

V roku 2014 prebehla rekonštrukcia pomníka a táto pietna pamiatka tak získala svoju zašlú krásu. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí pred vstupom do kostola v časti obce Močidľany.
Poznámky
[1 - 2] www.popudinskemocidlany.sk (10.10.2016)www.pamiatkynaslovensku.sk