Cintoríny židovské   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Popudiny (Popudinské Močidľany) - Židovský cintorín
Lokalita
obec Popudinské Močidľany, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
V Popudinách žijúca početná židovská komunita mala svoju vlastnú synagógu a cintorín. V roku 1869 žilo v obci oproti predošlým rokom už len nepatrné množstvo príslušníkov judaizmu. Poslední židia odišli z Popudín pred zánikom monarchie. V Močidľanoch sa nikdy nevytvorila kompaktná židovská obec, ale židia z Močidlian patrili do Popudín. Židovská komunita v Močidľanoch bola výrazne menej početná. Jej zánik spadá do toho istého obdobia ako v Popudinách. [1]
 

Jediným hmotným pamätníkom na ich prítomnosť v obciach je židovský cintorín v časti Popudiny. Potom, čo sa na ňom prestalo pochovávať, sa v 50. rokoch 20. storočia plánovala jeho likvidácia. Cintorín však pretrval do súčasnosti a je mementom pre nás všetkých, aby sme nezabúdali na tých, ktorí tu už nie sú. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav cintorína nie je veľmi dobrý.
Fotogaléria
Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018Popudiny (Popudinské Močidlany) - Židovský cintorín foto © Hana Farkašová 4/2018
Poznámky
[1] HOFERKA, Martin – SIVOŇ, Marián: Z náboženského života obce. In: Kolektív autorov: Popudinské Močidľany. Z minulosti obce. Popudinské Močidľany: Obecný úrad a Záhorské múzeum v Skalici, 2010. s. 250.
[2] HOFERKA, Martin – SIVOŇ, Marián: Z náboženského života obce. In: Kolektív autorov: Popudinské Močidľany. Z minulosti obce.. s. 250.
GPS
48.791062, 17.218979
48°47'27.8"N 17°13'08.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk