Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poráč - zvonica
Lokalita
obec Poráč, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Malá drevená hranolová zvonica z druhej polovice 19. storočia. Skromný objekt rámovej konštrukcie s doskovým obkladom a jednoduchou stanovou strechou v súčasnosti pokrýva nevhodná plechová krytina. Zvon s datovaním 1884 odlial v Budapešti Ferenc Walser-Öntötte. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí na terénnom zlome východným smerom od centra dediny. [2]
Poznámky
[1 - 2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 162.
Bibliografia
www.porac.skwww.pamiatkynaslovensku.sk