Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Porostov - Chrám Povýšenia sv. Kríža
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Porostov, okres Sobrance, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Novoklasicistický kostol postavený v roku 1868. Renovovaný bol v roku 1935. Jednoloďová stavba s polkruhovým uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami s medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na rímsy pilastrov. Hladké fasády sú členené polkruhovo ukončenými oknami, ktorých tenká pásová šambrána je farebne akcentovaná. Podstrešná rímsa prebieha okolo celej stavby a tvorí na veži kordónovú rímsu. Štvorpodlažná veža so striedavými okennými otvormi je krytá ihlancovou strechou. [1]
 

Baldachýnový oltár s ikonostasom je z čias stavby kostola. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 525.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 525.
GPS
48.700877, 22.173917
48°42'03.2"N 22°10'26.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk