Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
portál
umelecky stvárnený vchod, vstup. časti: preklad, nadpražie; tympanón – trojuholníková, alebo polkruhová plocha nadpražia portálu, alebo priečelia; stredný pilier; rám dverí, šambrána; ostenie – s figurálnou výzdobou; oblúk ostenia s archivoltami; vimperk – ozdobný štít nad gotickým oknom, portálom, často máva po bokoch fialy, býva vyplnený slepou, alebo prelamovanou kružbou, ozdobený krabmi a krížovou kyticou; štít – stena na čelných stranách sedlovej strechy, často aj ako ozdobný prvok nad portálom a oknom; orámovanie portálu – profil = dôrazná vystupujúca časť stavebného článku, viditeľná v pôdoryse, na portáloch orámovanie stĺpmi, alebo prútmiwww.pamiatkynaslovensku.sk