Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Porúbka - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky
Gréckokatolícka konfesia
Iný názov
Porúbka pri Humennom
Lokalita
obec Porúbka, okres Humenné, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený okolo roku 1817. Obnovený bol v roku 1926. Stavba je derivátom typu trojpriestorového kostola východoslovenskej oblasti, ktorý sa ustálil koncom 18. storočia. Ide o jednoloďový apsidálne zakončený priestor, krytý pruskými klenbami, ktorých pásy dosadajú na rímsy nástenných pilastrov. Priestor pod vežou má krížovú hrebienkovú klenbu. V novej sakristii je rovný strop. Hladké fasády s profilovanou podstrešnou rímsou nemajú ozdobné členenie, len nad polkruhovo zakončeným oknom apsidy bol kedysi štukovaný motív kríža s palmovými vetvami. [1] Predstavaná široká veža je krytá ihlancovou strechou.
 

Baldachýnový hlavný oltár s predstavaným ikonostasom zo začiatku 20. storočia je riešený v secesne chápanom historizujúcom slohu miestnej tradície. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 526.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 526.
GPS
48.863368, 21.955535
48°51'48.1"N 21°57'19.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk