Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Poša - Chrám Narodenia Presvätej Bohorodičky (Kaplnka sv. Jozefa)
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Poša, okres Vranov nad Topľou, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol z 80. rokov 18. storočia. Niekde sa uvádza aj rok 1721(?). Postavili ho v barokovo-klasicistickom slohu podľa úradných projektov staviteľskej kancelárie z tereziánskych čias. Obnovený bol v roku 1860. Opravili ho začiatkom 20. storočia. Je to jednoloďový priestor s polkruhovým presbytériom a predstavanou vežou. Interiér je krytý pruskými klenbami. Fasáda je členení lizénami a podstrešnou rímsou, ako aj polkruhovo zakončenými oknami, ktoré majú štukové orámovanie. Nízka masívna, lizénovým rámom členená veža má v hornej časti neúplný letopočet so znakom IHS. Plechová strecha pochádza zo začiatku 20. storočia, nad presbytériom je malá cibuľka, na veži dvojstupňová baňa. [1]
 

Vnútorné zariadenie je zo 60. rokov 19. storočia a zo začiatku 20. storočia. [2]
 

Chrám bol pôvodne zasvätený Narodeniu Presvätej Bohorodičky. V roku 2000 bol premenovaný na Kaplnku sv. Jozefa. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola nie je dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 527.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 527.
[3] www.dokostola.sk/kostol/413338-sv-jozefa (8.3.2019)
Bibliografia
www.obecposa.sk
GPS
48.837239, 21.761850
48°50'14.1"N 21°45'42.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk