Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Potok - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Potok, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1791. Obnovený bol v roku 1945. Ide o sieňový priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a bez veže. Interiér má rovný strop. Hladké fasády majú podstrešnú rímsu a v nároží lizény. [1]
 

Barokový oltár pochádza z čias stavby kostola. Je to jednoetážová architektúra na konkávnom pôdoryse so striedaním stĺpov i pilastrov, s plastikami Petra a Pavla apoštolov, okolo obrazu Ježiš v Getsemanskej záhrade od A. Štefanoviča. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 uvádza, že na menze sú štyri rokokové vyrezávané svietniky s polychrómovanými kvetmi. Kazateľnica pochádza z čias stavby kostola, na polygonálnom parapete a na baldachýne má vyrezávané kvety. [2]
 

Drevený chór sa tiahne popri troch stenách interiéru, na juhozápadnej strane uprostred parapetu je rokokovo-klasicistický organ, v prospekte päťdielny a zdobený polychrómovanou rokajovou drevorezbou. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Potok - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2021Potok - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 10/2021
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 527.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 527.
GPS
48.560494, 20.050736
48°33'37.8"N 20°03'02.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk