Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Považany - Kostol Povýšenia sv. Kríža
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Nové Mošovce
Lokalita
obec Považany, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Empírový kostol postavený v roku 1830 na mieste starého sakrálneho objektu, spomínaného v roku 1297 a neskôr v roku 1560. Jednoloďový pozdĺžny priestor s bočnými kaplnkami a oválne uzavretým presbytériom. Fasády sú hladké, nečlenené. Na západnej strane stojí predstavaná veža s ochodzou, členená trojitou štukovou empírovou arkatúrou. [1]
 

Výmaľba kostola je od F. Baslera z roku 1859. Nástenné maľby opravili a doplnili F. Pap a E. Petrikovič z Piešťan v roku 1943. Vnútorné zariadenie je empírové z obdobia výstavby. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 528.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 528.
GPS
48.708552, 17.844985
48°42'30.8"N 17°50'42.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk