Kalvárie a krížové cesty   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Považská Bystrica - Krížová cesta
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Ide už iba o zvyšky zastavení Krížovej cesty a ústredný objekt Kaplnku sv. Márie Magdalény. Tradíciu posvätného miesta má aj južne od mesta situovaný vŕšok s Kaplnkou sv. Heleny z roku 1728, pri ktorej v 18. storočí stála pustovňa a kam sa chodilo s procesiou na sviatok Nájdenia sv. Kríža (3. máj) a v 19. storočí i na sviatok Povýšenia sv. Kríža (14. september). V prvej polovici 19. storočia upútali zďaleka viditeľné stavby Alojza Mednyanského na jeho ceste dolu Váhom. [1]
 

Vznik Kalvárie sa uvádza v rokoch 1805 a 1807. V roku 1805 pravdepodobne vznikla Kaplnka sv. Márie Magdalény, ktorú v roku 1806 požehnal prečínsky dekan Ján Hôrka. Podľa mestskej kroniky sa dňa 8. júla 1807 mesto zaviazalo postaviť a udržiavať Kalváriu. S najväčšou pravdepodobnosťou boli zastavenia postavené až po tomto dátume. Z pôvodných 12 alebo 13 zastavení Krížovej cesty už len osem čiastočne zachovaných lemuje vo dvoch radoch široký priesek ihličnatého lesa, dosadený trojradovou alejou pagaštanov konských. Chodníčky medzi zastaveniami cikcakovito križujú aleju a končia na plošine pri vrcholovej Kaplnke s. Márie Magdalény. V kaplnkovitých stavbičkách so stanovými strieškami a vstupovými výklenkami sa zachovali ešte zvyšky polychrómie v nikách, v ktorých boli vsadené výjavy Krížovej cesty. V roku 1937 bola „zadaná oprava Kalvárie staviteľovi R. Juráčkovi ml. za 18 000 Kč. Do kaplniek boli zakúpené nové obrazy, boli zhotovené nové strechy a ochranné mreže. Vytetovanie kamenných krížov bolo zadané M. Malému, kamenárovi zo Žiliny, za 1 950 Kč.“ [2]
 

Po druhej svetovej vojne však osud už Krížovej ceste nežičil. Pomaly chátrala, až sa napokon jej objekty dostali do havarijného stavu. Na plechu maľované obraz Krížovej cesty sa nachádzali na svojom mieste ešte v 50. rokoch 20. storočia. Z Kaplnky sv. Márie Magdalény dlhé roky stály iba obvodové múry. Je to malý obdĺžnikový sakrálny objekt s oblým oltárnym uzáverom a drevenou štítovou vežičkou – zvonicou. V interiéri mala maľovanú výzdobu. Osudy jej zariadenia, ani obrazov Krížovej cesty nie sú známe. [3]
 

Pred kaplnkou čiastočne vpravo od jej vstupu, sa nachádzajú roztrúsené zlomky zaniknutej kameňosochárskej skupiny Ukrižovania. Súsošie stálo ešte v polovici 20. storočia, ale v 60. rokoch bolo násilne rozbité. Jeho podoba je známe iba z fotodokumentácie. Tri kríže s Ukrižovanými, pod stredným trojica sprievodných postáv Panny Márie, sv. Jána a Márie Magdalény, sa týčili na vysokých viacstupňových klasicistických postamentoch. Kompozícia i charakter sôch vychádzali z tradičných barokových schém. Podľa zachovanej detailnejšej fotografie Márie Magdalény je možné ako autora súsošia predpokladať sochára lokálneho významu, ktorého charakterizuje rustikálne podanie a hrubšie opracovanie kameňa. Určitú formálnu príbuznosť s postavou Márie Magdalény je možné nájsť napríklad na nie príliš vzdialenej Kalvárii v Nitrianskej Blatnici. [4]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

O obnovách je málo informácií. Na podstavci ústredného kríža bol nápis vzťahujúci sa na renováciu: Ren. Anno 1863. Obnova sa uskutočnila aj v roku 1937. Neskôr sa Krížová cesta spomína už len v súvislosti s jej devastáciou. Žiaľ, ani po roku 1990 sa napriek reflexii situácie nedokázal stav zvrátiť. [5]
 

Považská Bystrica – kalvária (č. ÚZPF 757/1-13) - architektonicko-historický a archívny výskum - rok 2007. Autorka: PhDr. Zuzana Zvarová. [6]

Súčasný stav a využitie
Stav architektonického súboru nie je dobrý.
Prístup
Stojí východne od mesta nad tzv. novým cintorínom, na vŕšku Kalvária, voľakedy nazývanom „Háj“. Nachádza sa v peknom krajinnom prostredí. [7]
Fotogaléria
Považská Bystrica – Krížová cesta foto © Peter Mikšík 9/2015Považská Bystrica – Krížová cesta foto © Peter Mikšík 9/2015Považská Bystrica – Krížová cesta foto © Peter Mikšík 9/2015Považská Bystrica – Krížová cesta foto © Peter Mikšík 9/2015Považská Bystrica – Krížová cesta foto © Peter Mikšík 9/2015Považská Bystrica – Krížová cesta foto © Peter Mikšík 9/2015Považská Bystrica – Krížová cesta foto © Peter Mikšík 9/2015Považská Bystrica – Kaplnka v závere Krížovej cesty foto © Peter Mikšík 9/2015
Poznámky
[1] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. Bratislava: Pamiatkový ústav, 2002. s. 274.
[2 - 3] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 274.
[4] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 274 - 275.
[5] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 275.
[6] www.pamiatky.sk (4.5.2023)
[7] ČIČO, Martin – KALINOVÁ, Michaela – PAULUSOVÁ, Silvia et al.: Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku. s. 274.
GPS
49.113713, 18.459011
49°06'49.4"N 18°27'32.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk