Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Považská Bystrica - Vlastivedné múzeum
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História
Vlastivedné múzeum v Považskej Bystrici patrí medzi regionálne múzeá vlastivedného typu v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Zriadené bolo v roku 1984. V zbierkach múzea sú sústredené predmety prírodovedného charakteru a to z oblasti geológie, botaniky a zoológie. Spoločenskovednú oblasť reprezentujú zbierky archeológie, histórie a etnológie. V ostatnom období sa pracovníci múzea sústreďujú na dokumentáciu 20. storočia. Osobitnú pozornosť venujú histórii strojárenstva v Považskej Bystrici, kde bol v roku 1928 založený podnik Zbrojovka. Po jeho zoštátnení v roku 1946 a vytvorení národného podniku Považské strojárne Klementa Gottwalda sa v tomto podniku, okrem iného, v roku 1947 začala výroba jednostopových motorových vozidiel. Ich výroba sa v roku 1974 presunula do závodu v Kolárove, ktorý bol súčasťou koncernového podniku Považské strojárne. Výroba jednostopových motorových vozidiel bola ukončená v roku 1999. [1]
 

V súčasnosti venuje múzeum zvýšenú pozornosť výskumu histórie Považských strojární. Vo svojich zbierkach máme 45 kusov historických motocyklov ktoré sa vyrábali v Považských strojárňach, čo predstavuje prakticky kompletný výrobný sortiment. V zbierkach múzea sa nachádzajú aj unikátne prototypy, zhotovené pre potreby vývojového oddelenia, v exeplári jediného kusu. [2]

Kontakt
Vlastivedné múzeum
Ulica slovenských partizánov 1132/52
017 01 Považská Bystrica

Otváracie hodiny
Pondelok - Piatok: 7:00 – 15:00
Poznámky
[1 - 2] www.muzeumpb.sk (27.9.2015)

GPS
49.113223, 18.445653
49.113223, 18.445653
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMUwww.pamiatkynaslovensku.sk