Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Považská Teplá (Považská Bystrica) - kaštieľ
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaštieľ bol jednopodlažná bloková stavba s manzardovou strechou. Prestavali ho v roku 1912. Patril ku gotickému kaštieľu, ktorý v roku 1918 vyhorel. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 142.
GPS
49.141092, 18.473402
49°08'27.9"N 18°28'24.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk