Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Považské Podhradie (Považská Bystrica) - Kostol sv. Ladislava
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Považská Bystrica, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neskoroklasicistický kostol, ktorý dokončili v roku 1859. [1] Podľa iných zdrojov boli jeho základy položené v roku 1843, staval sa 18 rokov, takže výstavba bola ukončená až v roku 1861. Pri požiari domu Jána Vavríka, 4. septembra 1888, zhorel. Obnovený bol až v roku 1929. [2] Opravený bol v roku 1949. Ide o jednoloďový kostol so segmentovým uzáverom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý pruskými klenbami. Fasáda je členená lizénovým rámom. [3]
 

Výmaľba je z roku 1949 od R. O. Dollingera. Vnútorné zariadenie je z polovice 19. storočia a z 20. storočia. Voľný obraz sv. Ladislava z bývalého hlavného oltára je z druhej polovice 19. storočia. [4]
 

So stavbou kostola bola uskutočnená aj stavba súčasnej fary. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 530.
[2] www.povazske-podhradie.sk (10.10.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 530.
[5] www.povazske-podhradie.sk (10.10.2016)
GPS
49.143257, 18.460773
49°08'35.7"N 18°27'38.8"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk