Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Povina - Kaplnka (Kostol) Korunovania Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Povina, okres Kysucké Nové Mesto, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Kedysi baroková kaplnka. Obnovená (znovupostavená) bola v rokoch 1903 - 1904. Pôvodne obdĺžny priestor s polygonálnym uzáverom, zaklenutý jedným poľom pruskej klenby. Fasáda je členená pilastrami s rímsovou hlavicou a polkruhovo ukončenými oknami. Vstavaná veža je zastrešená ihlancom. [1]
 

Hlavný oltár Korunovania Panny Márie je neogotický z roku 1904, v strednom výklenku je plastická skupina Korunovania podľa gotickej predlohy. [2]
 

V roku 1903 na podnet prvého starostu a učiteľa Jozefa Drugu bola postavená malá kaplnka. Charakter kostola nadobudla po rekonštrukcii a slávnostnom vysvätení v júni roku 1988. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky - kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 530.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 530.
[3] www.obec-povina.sk (10.10.2016)
Bibliografia
www.obec-povina.sk
GPS
49.310600, 18.813435
49°18'38.2"N 18°48'48.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk