Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pozba - Kalvínsky kostol
Reformovaná kresťanská cirkev
Lokalita
obec Pozba, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Tolerančný klasicistický kostol postavený v roku 1785. Obnovili ho po roku 1866. Rozšírený o vežu bol v roku 1926?, 1928. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria, krytý rovným stropom. Do hlavného štítového priečelia vstavaná veža je krytá malou barokovou cibuľou. [1]
 

Kostol reformovanej kresťanskej cirkvi je najstaršou pamiatkou obce. Reformovaná cirkev v obci sa spomína už v roku 1654 a je otázne, kde sa veriaci modlili. V tých časoch to boli väčšinou drevené oratória, ktoré ale katolíci zvykli podpáliť, či zbúrať, nehovoriac už o tureckých hordách. [2]
 

V roku 1674 kazateľ z Pozby bol predvolaný arcibiskupom Györgyom Szelepcsényim do Bratislavy. Kazateľ musel v obci bývať, ale jeho meno sa nezachovalo, lebo na zozname kazateľov z roku 1674 mená niektorých boli pre istotu utajené. Kalvínsky kostol v obci sa spomína v roku 1705, nebol kalvínom odobratý, čo je správou z roku 1706 potvrdené. V roku 1733 bol kalvínsky kazateľ z obce vyhnaný a fara obsadená katolíkmi. Zdá sa, že budovy reformovanej cirkvi boli poškodené alebo dokonca zbúrané, lebo v roku 1734 sa spomína, že v obci bol postavený kostol. Dnešný tolerančný klasicistický kostol bol postavený v rokoch 1784 – 1785 pravdepodobne s použitím staršej stavby, samozrejme bez veže. Budova bola zastrešená šindľom v roku 1826, potom v roku 1855. Okolo roku 1840 sa začalo so stavbou veže za kazateľa Károlya Kissa. Počas druhej svetovej vojny bola veža kostola poškodená, ale po jej skončení bol znovu opravená. [3]
 

Na klenáku ostenia portálu bočného vstupu do kostola je letopočet 1785. Vo veži je bronzový zvon z roku 1791 a z roku 1868, ktorý bol preliaty zo starého puknutého zvonu z roku 1710. [4]

Pamiatková ochrana
Oprava kostola bola vykonaná v roku 1983. V roku 2006 sa uskutočnila rekonštrukcia interiéru a v roku 2010 bola opravená celá vonkajšia fasáda. [5]
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 531.
[2 - 5] www.obecpozba.sk (14.7.2016)
Bibliografia
www.obecpozba.sk
GPS
48.114455, 18.388694
48°06'52.0"N 18°23'19.3"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk