Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pozdišovce - Chrám Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pozdišovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v rokoch 1940 – 1942 (niekde sa uvádza rok 1927) podľa barokovo-klasicistických cirkevných stavieb východného Slovenska z konca 18. storočia. Ide o jednoloďový sakrálny priestor s polkruhovým oltárnym uzáverom a predstavanou vežou na západnej strane. Kostol je v lodi transeptálne rozšírený. Rozšírenie lode je zdôraznené aj v exteriéri, v strešnej konštrukcii. Veža s troma bránami je situovaná do štítového priečelia Baroková vežička je aj nad víťazným oblúkom. [1] Fasády sú členené polkruhovo zakončenými oknami, rímsou, oblúčikovým vlysom a dekoratívnymi opornými piliermi. Veža v hornej časti polygonálna je zastrešená štíhlou zvonovitou prilbou s laternou a cibuľou.
Pamiatková ochrana
-
 

Nie je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) Slovenskej republiky.

Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v centrálnej časti obce.
Fotogaléria
Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015Pozdišovce - Kostol Najsvätejšieho srdca Ježišovho foto © Viliam Mazanec 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 531.
Bibliografia
www.pozdisovce.sk
GPS
48.726648, 21.854685
48°43'35.9"N 21°51'16.9"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk