Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Praha - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Praha, okres Lučenec, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kostol postavený v roku 1856. Sieňový priestor s polkruhovým zakončením oltárneho uzáveru, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Objekt je zaklenutý konchou a plytkou valenou klenbou. Fasády sú hladké. [1] Veža je zakončená cibuľou s laternou.
 

Oltár je z roku 1856, uprostred obraz Krista v Getsemanskej záhrade. Kazateľnica je z polovice 19. storočia, na výplniach parapetu sú amatérske maľby, ktoré predstavujú štyroch evanjelistov. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Praha - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 5/2013Praha - Evanjelický kostol foto © Ladislav Luppa 5/2013
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 532.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 532.
GPS
48.362365, 19.507009
48°21'44.5"N 19°30'25.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk