Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prakovce - Kostol sv. Ľudmily
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Prakovce, okres Gelnica, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Novorománsky kostol postavený v roku 1900 v duchu maďarskej secesie. [1] Podľa iných zdrojov sakrálny objekt vznikol už v roku 1883. [2] Trojloďový priestor s polygonálne zakončením presbytéria. Lode sú navzájom spojené arkádami. K južnej strane presbytéria je pristavaná sakristia. Na západnej strane objektu stojí predstavaná veža, krytá vysokým ihlancom. Fasáda je členená oblúčikovým vlysom a dekoratívnymi opornými piliermi. [3]
 

Na secesno-pseudoklasicistickom hlavnom oltári je obraz sv. Ľudmily, olejomaľba od Viktora Madarásza z roku 1882. Ostatné zariadenie je z prvej polovice 20. storočia. [4] Zaujímavé sú tiež liatinové schody, stĺpy, zábradlie a železné parkety nachádzajúce sa v interiéri kostola. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 532.
[2] www.prakovce.sk (10.10.2016)
[3 - 4] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 532.
[5] www.prakovce.sk (10.10.2016)
Bibliografia
www.prakovce.sk
GPS
48.815148, 20.898433
48°48'54.5"N 20°53'54.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk