Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pranier
stĺp, ku ktorému priviazali vinníka a vystavili ho verejnej potupe, hanbewww.pamiatkynaslovensku.sk