Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pravenec - Kaplnka (Kostol) sv. Kataríny Alexandrijskej
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pravenec, okres Prievidza, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická kaplnka z roku 1891. Jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom presbytéria, ktoré je zaklenuté lunetovou klenbou. Loď má pruskú klenbu. Predstavaná veža s lomeným portálom je členená lizénami a zastrešená ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky (kostola) je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 533.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 533.
GPS
48.857491, 18.650108
48°51'27.0"N 18°39'00.4"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk