Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pravotice - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Pravotice, okres Bánovce nad Bebravou, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne barokový kostol z 18. storočia. Prestavaný bol v 19. storočí. Opravili ho okolo roku 1908. Jednoloďový kostol s mierne zaobleným uzáverom presbytéria, pristavanou sakristiou a vstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté pruskou klenbou. Na západnej strane objektu je drevený organový chór. Fasády sú hladké, priečelie so štítom. Veža je zakončená stanovou strieškou. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z roku 1908. Procesiový kríž z konca 18. storočia. Súpis pamiatok na Slovensku z roku 1968 v inventári kostola uvádza barokový kalich zo začiatku 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 534.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 534.
GPS
48.683285, 18.289316
48°40'59.8"N 18°17'21.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk