Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Pravrovce (Repejov) - Chrám Troch svätiteľov
Gréckokatolícka konfesia
Lokalita
obec Repejov, okres Medzilaborce, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1832. Obnovený bol v roku 1927. Jednoloďová baroková dispozícia s oblým zakončením presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú kryté rovným stropom, len v podveží je pruská klenba. Fasáda je hladká, členená priebežným podstavcom, polkruhovo ukončenými oknami a podstrešnou rímsou. Veža na západnom priečelí má barokovú baňu s laternou. [1]
 

Ikonostas a baldachýnový oltár opakujú tvary z druhej polovice 18. storočia. Obraz apoštolov je z čias stavby kostola. [2]
 

Pravrovce sa v roku 1746 spomínajú v dobových zápisoch ako farnosť, ktorú spravovali dvaja bratia: Ján a Daniel Lukass. Vraj medzi nimi často panovali nezhody. Chrám sa uvádza ako starobylý (podobne ako v Repejove), ale v dobrom stave. Išlo o drevený chrám, ktorý bol postavený v roku 1726, posvätený (blahoslavený) archipresbyterom Rokytovským. Spomína sa v tom čase aj farár Daniel Skipalo, ktorý bol vysvätený na kňaza pravdepodobne v roku 1729. Ku spovedi pristúpilo 70 ľudí, v obci bolo 15 gazdov a 5 želiarov. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
V roku 1964 sa Pravrovce zlúčili s obcou Repejov.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 534.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 534.
[3] www.repejov.weblahko.sk (11.10.2016)
Bibliografia
www.repejov.sk
GPS
49.197544, 21.819870
49°11'51.2"N 21°49'11.5"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk