Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Práznovce - Kaplnka Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Práznovce, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Kaplnka bola postavená v roku 1776 v barokovom slohu. [1] K stému výročiu, čiže v roku 1876 bola prestavaná a rozšírená. [2] Upravovali ju aj v 20. storočí (1960), kedy pristavali bočnú loď s rovným stropom. Je to jednoloďová stavba s polygonálnym uzáverom a predstavanou vežou. Presbytérium je zaklenuté lunetovou klenbou a loď českou plackou. Fasády sú hladké, s dvoma novšími gotizujúcimi oknami. Predstavaná veža je situovaná na strednú os priečelia, na fasádach má lizénové rámce a je zakončená stanovou strechou. [3] Vo veži sú dva zvony, ktoré uliali bratia Fischerovci z Trnavy. Na zvonoch je nápis: “Z Božou pomocou dali zhotoviť obyvatelia v obci Práznovce roku 1923.“ [4]
 

Pôvodný barokový oltár bol nahradený klasicistickým oltárom s drevenou polychrómovanou plastikou Panny Márie Ružencovej uprostred. Pri príležitosti 800. výročia obce, bola v roku 1983 prevedená generálna oprava celej stavby. Zároveň sa v interiéri postavila empora a pod ňou sa zriadila sakristia. Kaplnka dostala nové mramorové liturgické zariadenie s výzdobou tepaných reliéfov od akademického sochára Štefana Pelikána. Farebná vitráž gotizujúceho okna je od národného umelca Vincenta Hložníka. Reliéfy Krížovej cesty sú dielom rezbára Františka Hýlla. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kaplnky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 534.
[2] www.praznovce.sk (11.10.2016)
[3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 534.
[4 - 5] www.praznovce.sk (11.10.2016)
Bibliografia
www.praznovce.sk
GPS
48.566239, 18.212211
48°33'58.5"N 18°12'44.0"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk