Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prečín - Kostol Narodenia Panny Márie
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Prečín, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne gotický kostol postavený pravdepodobne na konci 14. storočia, s renesančnou úpravou z konca 16. a začiatku 17. storočia. Barokovo ho obnovili a opravovali v roku 1737, 1752, 1774, 1784 a 1798. Začiatkom 19. storočia bol rozšírený prístavbou klasicistickej predsiene. Opravený bol okolo roku 1913 a po roku 1945. Ide o jednoloďový kostol s polygonálnym uzáverom presbytéria a predstavanou vežou. Priestory sú zaklenuté valenou klenbou so štukovými lunetami. Zbarokizovaná fasáda je hladká s ponechaním pôvodných oporných pilierov. Sakrálny objekt bol kedysi obohnaný múrom, cez ktorý viedla bránka. [1]
 

Vnútorné zariadenie je zo začiatku 20. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je veľmi dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Prečín - Kostol Narodenia Panny Márie (v pozadí Kaplnka sv. Anny) foto © Ľuboš Repta 8/2017Prečín - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Prečín - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Prečín - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Prečín - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017Prečín - Kostol Narodenia Panny Márie foto © Ľuboš Repta 8/2017
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 534.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 534.
[3 - 4] www.precin.eu (11.10.2016)
Bibliografia
www.precin.eu
GPS
49.082867, 18.523943
49°04'58.3"N 18°31'26.2"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk