Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Prečín - prícestná socha sv. Jána Nepomuckého
Lokalita
obec Prečín, okres Považská Bystrica, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická socha z roku 1796.www.pamiatkynaslovensku.sk