Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Predajná - Kostol Troch kráľov
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Predajná, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskorogotický z konca 15. storočia. Zaklenutý okrem presbytéria a sakristie, ktoré dostali klenbu v druhej polovici 17. storočia, bol v roku 1754. Renovovali ho v 18. storočí. Menšie úpravy sa uskutočnili v 19. storočí. Prístavby vznikli v 20. storočí. Ide o jednoloďový priestor s polygonálne zakončeným presbytériom, obdĺžnou loďou, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Predsieň na západnej strane bola pristavaná v 20. storočí. Presbytérium je zaklenuté valenou klenbou s lunetami, loď pruskými klenbami a sakristia krížovou hrebienkovou klenbou. Zachovali sa pôvodné gotické lomené portály. Fasády sú hladké, na presbytériu členené opornými piliermi. Mohutná veža mala ešte v 60. rokoch 20 . storočia šindľovú cibuľovitú strechu s laternou. Neskôr bol šindeľ nahradený. [1]
 

Hlavný oltár Klaňania troch kráľov je barokový z druhej polovice 18. storočia. V strede stĺpovej maľovanej iluzívnej oltárnej architektúry je obraz Klaňanie, olejomaľba. Kamenná krstiteľnica zo 16. storočia je renesančná, zapravená do steny triumfálneho oblúka. Nad krstiteľnicou je skrinka a na jej dverách obraz Krst Ježiša. Obraz Nepoškvrneného počatia Panny Márie je barokový z druhej polovice 18. storočia. Obraz Piety je olej na plátne z roku 1865. [2]
 

Okolo kostola je obranný múrik, na západnej strane sa nachádza murovaný vstup s polkruhovým otvorom, v ktorom je schodište. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí vo východnej časti obce.
Fotogaléria
Predajná - Kostol Troch kráľov foto © Jana Lacková 3/2022Predajná - Kostol Troch kráľov foto © Jana Lacková 3/2022Predajná - Kostol Troch kráľov foto © Jana Lacková 3/2022Predajná - Kostol Troch kráľov foto © Jana Lacková 3/2022
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 535.
[2 - 3] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 535.
GPS
48.814562, 19.464321
48°48'52.4"N 19°27'51.6"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk