Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Predajná - Rímskokatolícka fara
Lokalita
obec Predajná, okres Brezno, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Rokoková prízemná bloková budova postavená v polovici 18. storočia. Fara má obdĺžnikový pôdorys. Je zastrešená vysokou manzardovou strechou. Fasády sú členené lizénovým orámovaním, na uličnej fasáde je rustikovaný rizalit. V minulosti boli na oknách neskorobarokové mreže. Z ústrednej priečnej chodby, valeno zaklenutej, sa vchádza do jednotlivých miestností, v ktorých sú české a pruské klenby. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Fara je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu (ÚZPF) SR pod číslom 68/0. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav objektu je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Stojí v strednej časti obce.
Fotogaléria
Predajná - Rímskokatolícka fara foto © Patrik Kunec 10/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 535.
[2] www.pamiatky.sk (18.8.2023)
GPS
48.81434, 19.46390www.pamiatkynaslovensku.sk