Zaujímavé články   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Predmet mesiaca JÚN 2021 - Ďalšie zreštaurované staré tlače z knižnice múzea (GMM)
predmet-mesiaca-jun-2021-dalsie-zrestaurovane-stare-tlace-z-kniznice-muzea-gmm predmet-mesiaca-jun-2021-dalsie-zrestaurovane-stare-tlace-z-kniznice-muzea-gmm predmet-mesiaca-jun-2021-dalsie-zrestaurovane-stare-tlace-z-kniznice-muzea-gmm

 

Predmetom mesiaca jún je šesť zreštaurovaných starých knižných tlačí zo 17. - 19. storočia z historickej knižnice Gemersko-malohontského múzea, ktoré sú pre verejnosť vystavené vo výstavných priestoroch múzea od 1. do 30. júna 2021.
 


 

Gemersko-malohontské múzeum okrem bohatstva archeologických, etnografických alebo historických zbierok, spravuje aj rozsiahly Historický knižný fond. Ten tvorí 32 854 historických tlačí od 16. do 20. storočia. Rozsiahlosť tohoto fondu a obdobia, z ktorých historické knihy a periodiká pochádzajú, kladie mimoriadne nároky na ich starostlivosť a ochranu. Snahou múzea je každoročne postupne reštaurovať poškodené tlače. V roku 2020 získalo Gemersko-malohontské múzeum dotáciu z Fondu na podporu umenia na realizáciu piatej etapy projektu „Reštaurovanie tlačí 17. - 19. storočia“. Vďaka tejto podpore bolo zrealizované komplexné odborné reštaurovanie šiestich starých tlačí, ktoré boli vydané v latinskom jazyku. Prvým je rozsiahle trojzväzkové dielo vybraných rečníckych prejavov významného rímskeho štátnika, rečníka a filozofa Marka Tullia Cicera z druhej polovice 18. storočia. Druhým dielom je Nový Zákon zostavený z pôvodných gréckych textov z roku 1796. Tretím Maďarsko-latinsko-nemecký slovník z roku 1708. Štvrtou tlačou je Nemecká gramatika z roku 1772. Piatym dielom je Inštitút teologickej dogmatiky z roku 1772. Šiestou tlačou je Prehľad teologických polemík Florimonda de Raemonda z roku 1655.
 

Reštaurovanie realizoval Mgr. Art. Štefan Kocka z Banskej Bystrice, odborník na reštaurovanie historickej knižnej väzby a člen Komory reštaurátorov Slovenska. Okrem zreštaurovaných historických tlačí sú návštevníkom múzea predstavené aj použité pracovné postupy a fotografie stavu pred reštaurovaním.
 


 


 

Zoznam zreštaurovaných tlačí:
 

Prírastkové číslo: 1230 GM
 

M. Tullii Ciceronis Orationes Selectae, Opera, et Studio. Christophori Wahl, Societatis Jesu Sacerdotis Interpretatione... Tomulus Primus: Cum Privilegio Facultate Superiorum. Typis Tyrnaviensibus, Anno MDCCLXXV (1775), Tomulus Secundus: Cum Privilegio Facultate Superiorum. Tyrnaviae, Typis Regiae Universitatys Anno MDCCLVI (1756), Tomulus Tertius: Cum Privilegio, Facultate Superiorum. Tyrnaviae, Typis Regiae Universitatis Anno MDCCLXXVI (1776).
 


 

Prírastkové číslo: 1231 GM
 

Novvm Testamentvm graece. Textvm ad fidem codicvm versionvm et patrvm recensvit et lectionis varietatem adjecit D. Jo. Jac. Griesbach. Halae Saxonvm Apvd Jo. Jac. Cvrtii Haeredes et Londini Apvd Petr. Elmsly. MDCCLXXXXVI (1796).
 


 

Prírastkové číslo: 1238 GM
 

Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum...Proverbia Ungarica cum aequipollentibus Adagiis Latinis... Autore Alberto Molnar, Szenciensi. Noribergae, Sumptibus Martini Endteri. Anno M DCC VIII (1708).
 


 

Prírastkové číslo: 1383 GM
 

Grammatica Germanica, ex Gottschedianis Libris Collecta In usum exterarum nationum praecipue Hungarae et Polonae. Viennae Sumptibus Joannis Georgii Weigand, Universitatis Bibliopolae. MDCCLXXII (1772).
 


 

Prírastkové číslo: 1384 GM
 

Theologiae dogmaticae institvtio Scholis svis scripsit Ern. Iacobvs Danovivs Liber primvs. Jenae Apvd vidvam Io. Rvd. Croekeri per commissionem M D CC LXXII (1772).
 


 

Prírastkové číslo: 1414 GM
 

Floremundi Raemundi V. Cl, Olim Consiliarii Regis Galliarvm Ex Calviniano Catholici Synopsis Omnium hujus temporis Controversiarum tam inter Lutheranos, Calvinistas quam alios plurimos. Sive Historia Memorabilis... illustrata ex Scriptis R. D. Caspari Vlenbergii Lippiensis. Ex Lutherano Catholici Coloniae ad Sanctam Columbam Pastoris. Accessitnunc. Pars III. sive continvatiode ortv et progress... Anno M DC LV (1655). Coloniae Agrippinae. Sumptibus Ioannis Antonii Kinchii.
 


 

Mgr. Iveta Krnáčová (knihovníčka GMM)


 


 

www.gmmuzeum.skwww.pamiatkynaslovensku.sk